Menu

Transitie Cirkel

De Transitiecirkel is gebaseerd op de theorie dat de hechtingsband niet voor altijd blijft: op een bepaald moment verliezen we de Secure Base of verandert de hechtingsband ingrijpend. In de Transitiecirkel zien we dit patroon terugkomen in de vorm van 6 thema’s die ook allemaal hun tegenhanger hebben. 

  1. Welkom heten <-> Isoleren 
  2. Hechten <-> Onthechten 
  3. Intimiteit delen <-> Intimiteit vermijden 
  4. Afscheid nemen <-> Verlies ontkennen, geen afscheid nemen 
  5. Rouwen <-> Niet meer voelen, weerstand 
  6. Betekenis geven <-> Zinloosheid ervaren, wrok 

De Transitiecirkel is een cyclisch model die de relaties die we als mens aangaan beschrijft.  

De thema’s afscheid nemen en rouwen zijn ingrijpende fases. Tijdens deze fases handelen we zoals ons dat in ons verleden is geleerd: hoe kunnen we teruggrijpen op de gevolgen van scheidingspijn die onze secure bases ons hebben gegeven. Hoe zijn we daarin opgevangen en uitgedaagd om nieuwe stappen te zetten. De tegenhangers van de fases in de transitiecirkel geven aan wat er gebeurt als mensen de cirkel afsnijden, doordat ze de confrontatie met verlies niet durven aan te gaan.