Menu

Team coaching

In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Die zijn onderwerp van gesprek en maken we bespreekbaar. Bij team coaching begeleiden we het proces van groei en ontwikkeling van het team om te komen tot optimale resultaten. Centraal staat het maken van verbinding en het hebben van dialoog. Tijdens de coaching laten we ons inspireren door de thema’s van de transitie cirkel en werken we met verschillende werkvormen uit onder andere Deep Democracy.