Menu

Secure base leiderschap

In de mindset van de Secure Base leadership creëren leidinggevenden voor hun medewerkers een veilige en plezierige plek om te werken en te leren. Ook is de werkplek een plek die medewerkers inspireert en uitdaagt om meer risico’s te nemen en buiten de gebaande paden te treden. Secure base leiderschap zorgt voor medewerkers die met meer motivatie werken en beter (willen) presteren. Daarbij is balans het sleutelwoord: enerzijds heb je het risico dat de leider in een meer verzorgende (Caring) rol blijft waarbij er er weinig risico’s worden genomen, anderzijds kan een leider juist de focus leggen op het presteren en het nemen van risico’s (Daring), zonder daarbij voor veiligheid en zekerheid te zorgen.

Een secure base leider zijn kun je vergelijken met het zekeren van een klimmer. De klimmer zit vast aan de ene kant van de lijn en de zekeraar is bevestigt aan de andere kant van de lijn. De zekeraar geeft de klimmer voldoende lijn om te klimmen maar houdt de lijn strak genoeg om te voorkomen dat hij een te grote val maakt. Terwijl de klimmer de berg beklimt of afdaalt, houdt de zekeraar hem goed in de gaten. Hij trekt de lijn strak of geeft meer ruimte. De klimmer kan op deze manier omgaan met de risico’s die de beklimming of afdaling met zich meebrengt (Daring), omdat de zekeraar zorgt voor een gevoel van veiligheid (Caring).

Caring en Daring vormen twee leiderschapsroutes die in de juiste combinatie tot secure base leiderschap leiden (zie foto kwadranten). Dit figuur laat zien hoe het snijpunt van de verschillende Caring– en Caring niveaus vier kwadranten creëert. De horizontale as beeldt Caring uit en gaat over de mate waarin een leidinggevende zich richt op relaties; de verticale as beeldt Daring uit en gaat over de mate van uitdaging die een leidinggevende biedt. De vier kwadranten staan voor vier benaderingen van leiderschap.

 Eigenschappen van Secure Base leiderschap:

  • Blijft kalm
  • Accepteert de ander
  • Ziet het potentieel
  • Luistert en vraagt
  • Zorgt voor een duidelijke boodschap
  • Richt zich op het positieve
  • Moedigt risico’s nemen aan
  • Inspireert door intrinsieke motivatie
  • Straalt toegankelijkheid uit

(uit Care to Dare, George Kohlrieser)